PL

Darmowa aplikacja, którą każdy ratownik może zainstalować w ciągu minuty na swoim telefonie.

 Zapis danych medycznych jest możliwy wyłącznie za pomocą smartfona z systemem Android.

Urząd Patentowy RP nr Z.485156

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:


FIRMA : JAN MARKOWSKI

Z siedzibą: Mazurska 16 ,19-314 Kalinowo

NIP 8481177258

Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane o zabezpieczeniach i sposobach ochrony danych osobowych w naszej firmie zawiera dokument „Polityka prywatności”

Dołożymy starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób jasny, rzetelny oraz zgodny z przepisami prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i do celów zawartych umów o indywidualne usługi, a w szczególności:

 • · Do realizacji zamówień i wykonania wzajemnych świadczeń –będących przedmiotem zawartych umów – w zakresie w jakim wykonanie umów i świadczeń wymaga przetwarzania danych,
 • · Do kontaktu handlowego, w tym: korespondencji papierowej, drogą elektroniczną lub kontaktu telefonicznego,
 • · Do naszych rozliczeń wymaganych przepisami prawa oraz do dochodzenia roszczeń,
 • · Do procesów przedsprzedażowych, sprzedażowych i posprzedażowych,
 • · W celach archiwizacji, jeśli wymagane jest to przepisami prawa np. przepisami podatkowymi,
 • · Do odpowiedzi na pisma i wnioski,
 • · Do prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych:

 • · udzielona zgoda,
 • · konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 • · konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • · konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom obsługującym administratora:

 • · firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki,
 • · kancelariom prawnym, którym przedsiębiorstwo zleci np. prowadzenie postępowania,
 • · podmiotom świadczącym usługi w dziedzinie egzekucji roszczeń,
 • · podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy,

oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. ZUS, Urząd Skarbowy.

Państwa dane osobowe nie będę przekazywane do państw trzecich.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest uwarunkowany przez:

 • · przepisy prawa, które mogą obligować przedsiębiorstwo do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
 • · okres przez jaki są świadczone usługi,
 • · okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
 • · okres na jaki została udzielona zgoda.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • · prawo do wglądu do swoich danych osobowych,
 • · prawo do ich poprawiania –wglądu w celu sprostowania, uaktualnienia, uzupełnienia informacji,
 • · prawo do ich usuwania –całkowitego bądź częściowego – ograniczenia w przetwarzaniu danych,
 • · prawo do przenoszenia danych
 • · prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
 • · prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Zakres danych przetwarzanych przez nasze przedsiębiorstwo zależy od rodzaju zawartej umowy. Do celów rozliczeń handlowych i do celów rozliczeń księgowych przetwarzamy następujące kategorie danych: nazwa firmy, imię i nazwisko osoby nie będącej przedsiębiorcą, adresy, dane kontaktowe firmy, NIP, dane teleadresowe e-mail, numery telefonów. Inne dane powierzone przez zleceniodawcę, jeśli są niezbędne do celów zawartych umów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast brak podania danych osobowych, może w niektórych przypadkach wpływać na brak możliwości świadczenia przez Naszą firmę usług, świadczenie usług w ograniczonym zakresie oraz wpływać na sposób kontaktu z klientem oraz sposób rozliczenia sprzedaży.

Wszelką korespondencję w sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt: ENGRAVI

ml> ml>