Darmowa aplikacja, którą każdy ratownik może zainstalować w ciągu minuty na swoim telefonie.

 

Urząd Patentowy RP nr Z.485156

Aplikacja jest inteligentnym narzędziem do zapisywania i odczytywania za pomocą smartfonów, informacji takich jak: przebyte bądź obecne choroby, przyjmowane leki, uczulenia, a nadto: kontakty do lekarza prowadzącego i osób najbliższych na nośnikach pamięci rozpowszechnianych przez portale: kopertazycia.pl, smartice.pl, kice.pl

Dane zapisane na nośnikach pamięci służą jako wskazówki dla służb ratowniczych i medycznych w przypadku zaistnienia krytycznej sytuacji ratowania życia i zdrowia właściciela.

Odbierz darmowe materiały promujące akcję

W skład zestawu wchodzą: plakaty informacyjne, ulotki informacyjne, testowe nośniki danych ICE

zestaw

 

Formularz zamówienia: